Vlak bij Tucson is het plaatsje Oracle.
Hier vind je Biosphere 2.  Een 1,27 hectare groot bouwwerk. Een soort van grote glazen kas. Het experiment was om te onderzoeken of mensen kunnen leven in die koepel, zonder invloeden van buitenaf. M.a.w. Zou je twee jaar zelfvoorzienend kunnen zijn. In dat geval zou je dus bv kunnen leven op de maan, in deze glazen koepel. Het experiment is maar ten dele geslaagd. Er kwam een groot te kort aan zuurstof.
Nu wordt er in dit complex situaties akelig nauwkeurig nagebootst. Zo is er een regenwoud, een oceaan met golfslag en eb en vloed.onderzocht wordt nu wat de invloed van de klimaatverandering is. Byzonder interessant. Ook zonne energie en filtering van regenwater wordt uitvoerig getest. Boeiend.